รถเมล์สสย207ราม1-ราม2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตือว่า สสย207ราม1-ราม2 เป็นแค่รถเสริม หนืิว่ายังไงครับ รถน้อยมาก ดึงมาจากสาย145และสายอื่นบ้าง คือรอนานมาก มีเรื่องด่วนที่ต้องใช้วายนี้พึ่งไม่ได้เลย บางคันเข้าอู่/เสริมแฮปปี้แลนด์/สุดสายเมกะ รอนานมากเป็นชั่วโมงๆก็เคยมี ใครบ้างอยากนัางรถ2ต่อ3ต่อครับ กลายคนก้อทำงานนะครับ ไมาใช่มีไว้รับนักศึกษาอย่างเดียวนะ รอรถสายนี้ บอกเลยสายประจำครับ อบากให้ปรับปรุงเวลาด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ