รถเมล์สร้างอากาศเป็นพิษ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อไร ขสมก.จะนำเข้ารถเมล์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ครับ ปัจจุบันรถควันดำก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมาก หลายประเทศสั่งรถจากจีนมาใช้แล้ว เช่น BYD เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก รีบทำโครงการนี้เถอะครับ ประชาชนเห็นด้วยแน่ครับ เพื่ออากาศที่ดีครับ และค่าพลังงานต่อกิโลเมตรต่ำกว่าน้ำมันหรือก๊าซอีกด้วย ในระยะยาวมีกำไรแน่นอนครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ