รถเมล์วิ่งเลนซ้ายที่เป็นเลนเลี้ยวซ้ายผ่าตลอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
อยากให้ช่วยตักเตือนรถเมล์์์์์์์์์์์์์์หลายสายได้แก่ 18 30 65 505ที่วิ่ง ถนน กทม-นนท์ จากนนท์มาที่สี่แยกวงศ์สว่าง ซึ่งถนน มีสองเลน โดยเลนซ้ายจะให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด แต่พบว่า รถเมล์ เหล่านี้ จะวิ่งเลนซ้ายนี้ ขวางทางรถที่ต้องการเลี้ยวซ้าย ทำให้เกิดรถติด ยิ่งในกรณีสาย 18 ที่จะต้องเลี้ยวขวาที่แยกนี้ด้วย. ก็จะเบียดแย่งเลน ทางขวาเพื่อเลี้ยวให้ได้ รถเลนขวาก็ต้องชะลอตัว ให้รถเมล์ไปก่อน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ