รถเมล์วิ่งเร็วไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลา 21.30-22.00 น. บริเวณป้ายรถเมล์สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี รถเมล์สาย 107 และ 129 วิ่งเลนขวาสุดเร็วมาก ไม่จอดรับผู้โดยสาร อยากให้กำชับให้จอดรับด้วย เพราะช่วงกลางคืนเลิกงานต้องรอรถนาน บางครั้งรอเกือบครึ่งชั่วโมง พอรถเมล์มาแล้วกลับไม่จอดรับอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานพนักงานขับรถทั้งสองสาย 107,129 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ