รถเมล์ร้อนสีแดงสาย 93 ขับแข่งกับรถร่วมปรับอากาศ สาย 60

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ร้อนสีแดงสาย 93 หมายเลข 2-80189 12-0231 ขับเร็วมาก เบียดและแซงคันอื่น ขับขี่อันตราย มีการปาดกันไปมากับรถร่วมบริการปรับอากาศ สาย60*ไม่ทราบหมายเลข พร้อมมีการท้าทายให้ผู้โดยสารไปถ่ายรูปด้านหน้าไม่ใช่ถ่ายด้านหลัง *คนขับรถแบบนี้เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนมากๆ ****สมควรให้ออกจากการเป็นพนักงานขับรถอย่างเร็วที่สุด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ