รถเมล์ยูโร 84 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารเวลา 22:50

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ยูโร 84 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารค่ะ ยืนโบกตั้งนาน ขับเลยได้ยังไงคะ555555 แล้วคือทางเปลี่ยวมาก มืดด้วย แต่ไม่ยอมจอดรับ จะรีบไปไหนหรอคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ