รถเมล์ยูโร สาย 84

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลา 17.10 รถเมล์สาย 84 รถปรับอากาศหมายเลขข้างรถ 6-56051 ทะเบียนรถ 13-1570 ได้มีการขับรถไม่มีมารยาทต่อผู้ใช้ท้องถนน บริเวณ ป้ายรถเมล์เพชรเกษม 51 โดยมีการขับรถ กระพริบไฟสูงไล่รถคันอื่น และได้ทำการขับรถเข้าขวากระทันหันและเบียดเข้าเลนทางซ้ายจนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ ชนกัน อยากให้ทาง องค์กรช่วยอบรมเรื่องมารยาทด้วยน่ะครับ ขับรถแบบนี้ทำให้ผู้ใช้ทัองถนนคันอื่นๆ เดือดร้อนไปด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ