รถเมล์มีน้อย 710 751 198

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์เส้นราชพฤกษ์ 198 751 710 มีน้อยมากๆอยากให้เพิ่มมากขึ้นครับ คนเส้นราชพฤกษ์ ก็เยอะครับอยากให้รถที่ว่ามีขบวนเวลาที่เพิ่มให้มากกว่านี้ครับ เวลายังไม่แน่วแน่เลยครับ ผมร้องเรียนไปจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ