รถเมล์มาช้ามากกกกกกกกกกกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย18 หน้ามรภ.สวนสุนันทา ตั้งแต่ 21.10 น ได้ขึ้นจริง 22.27น. ไม่ทราบว่าคนขับรถเมล์กับนายท่ามันตายห่าหรอค่ะ หรือว่ารอพ่องมากดสัญญาณปล่อยรถ ปล่อยรถชม.ละคันงี้หรอ แม่งเอ้ยรอนานชิบหาย ละอิรถร่วมที่เป็นแอร์ พอดึกก็วิ่งไม่ถึงท่าอิฐ ต้องมานั่งรอรถร้อนนานแสนนาน...ไม่คิดจะปรับปรุงอะไรบ้างหรอ จะเป็นแบบนี้อีกนานแสนนานป่ะ ห่วยแตกมากกกก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . ขอขอบคุณที่ใช้บริการ