รถเมล์ฟรี สาย 65 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.57 เวลา 10.00 น บริเวณตลาดเทเวศน์ ขาไป-สนามหลวง รถเมล์ฟรี สาย 65 เลขตัวรถ 750367 ไม่จอดรับผู้โดยสาร โดยขับรถออกช่องเลนขวา ทั้งที่มีคนโบกรถให้จอด โปรดดำเนินการ ว่ากล่าว ตัดเตือนด้วย รถฟรีก็จริง แต่เงินเดือนจากภาษีประชาชนที่จ้างมาขับนะคะ เห็นใจคนจน หาเช้ากินค่ำด้วย นะคะ