รถเมล์ฟรี จากภาษีประชาชน สาย 502

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ถ้าเป็นรถฟรีแล้วไม่คิดจะรับผู้โดยสารเลย เก็บเงินเถ อะคะ เพราะสาย502 ไม่เคยจอดให้สนิทเลย โบกก็ไม่จอด ไม่ทราบคนขับถูกบังคับมาทำงานหรือไง ถ้เลิกงานดึกไม่มีรถ มีแค่สายนี้วิ่งดึกหน่อย แต่กลับำม่ ไม่รับผู้โดยสาร แย่มากคะ

ขอความกรุณาท่านผู้ร้องโปรดระบุรายละเอียดของรถคันดังกล่าวให้ ขสมก.ทราบด้วย เช่น หมายเลขรถหรือหมายเลขทะเบียนรถพร้อมทั้งวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุให้องค์การทราบ เพื่อทางเราจะนำไปตรวจสอบหาตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษ