รถเมล์ฟรี จากภาษีประชาชน สาย 136 4-80227 11-8265 กทม. พขร.ขับรถได้สุดยอดมากเลยครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19:46 น. ผมเป็น ผดส. คนหนึ่ง ที่เดินทางจาก JJ Mall จตุจักร ไป เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ด้วย รถเมล์ฟรี จากภาษีประชาชน สาย 136 4-80227 11-8265 กทม. พขร.ขับรถได้สุดยอดมากเลยครับ (ทั้งๆ ที่ ผดส. ก็แน่นเต็มคันรถเลยครับ และ ผมเป็น ผดส.คนหนึ่ง ที่ต้องโหนรถเมล์อีกด้วยครับ) พอถึงป้ายเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ผม และ ผดส. อีกหลายคน ก็เตรียมกดกริ่ง เพื่อเตรียมที่จะลงป้ายนี้ พขร.ก็เข้าป้ายหน้าห้าง และ ส่ง ผดส. ลงรถเมล์ได้อย่างปลอดภัย น่าชื่นชมและให้กำลังใจ พขร. จริงๆ เลยนะครับ (น่ายกย่อง คนดี ของ ขสมก. จริงๆ เลยนะครับ)

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว จะจัดส่งเรื่องชมเชยของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ 6 เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบพร้อมทั้งติดประกาศชมเชยเพื่อเป็นกำลังให้กับพนักงานท่านอื่นต่อไป ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.