รถเมล์ฟรีไม่ยอมจอดป้ายเลย เอาแต่ขับเล่น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ฟรี มาจากภาษีประชาชน แต่หลายคันไม่ยอมจอดป้าย แม้แต่เวลา rush hour ทำให้มีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถน้อยมาก เช่น 1.หมายเลขรถ 7-50379 วันที่ 16/5/2650 ที่หน้าพาต้า ตอนเช้าเวลา 10.30 น. ยาย และคนอื่น ๆ ช่วยกันกวักเรียกตั้งหลายคนแต่คันนี้กลับวิ่งชิดขวา ไม่ยอมจอดเลย 2.หมายเลขรถ 6-50411 วิ่งออกช่องทางด่วนเสียด้วย ทั้ง ๆ ที่ป้ายรถเมล์อยู่ทางคู่ขนาน ข้อเสนอแนะ ควรทำทัณบณคนขับ หรือไล่ออก เพราะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน อีกทั้งเสียเงินภาษีชาวบ้าน และค่าน้ำมัน เงินเดือนราการ