รถเมล์ฟรีไม่จอดรับผู้โดยสาร และจอดส่งผู้โดยสารนอกป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์ฟรีสาย129 ทางด่วน จอดส่งผู้โดยสารนอกป้ายรถเมลล์ลาซาล เมื่อเวลา08.57นาฬิกา มีผู้โดยสารยืนรอและโบกรถให้จอดรับอยู่ที่ป้ายรถเมลล์ลาซาล คนขับรถเห็นแน่นอน แต่กลับหักพวงมาลัยออกขวาแล้วปิดประตูใส่หน้าผู้โดยสารที่กำลังยืนรอจะขึ้นรถเมล์อยุ่หน้าป้ายรถเมล์ลาซาล ผู้โดยสารทุกคนงงมาก และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพฤติกรรมน่าเกลียดมาก ถ้าไม่มีผู้โดยสารโบกหรือรอรถอยุ่ที่ป้ายรถเมล์ลาซาลก้ว่าไปอย่าง แต่นี่ยืนรอและโบกเรียกไม่ต่ำกว่า2คนแน่นอน นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะ แต่พบบ่อยครั้งแล้ว อยากทราบเหตุผลว่าเพราะอะไร และองค์กรจะมีนโยบายหรือมาตรการจัดการกับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรบ้าง ??

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้งเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การ ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ