รถเมล์ฟรีเพื่อ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากทราบว่ารถเมล์ฟรี สาย2 ขโมย รถ ขสมก.มาขับรึงัยถึงไม่รับผู้โดยสารมาถึงก่รีบออกป้ายผู้โดยสารยังไม่ได้ขึ้นกันเลย จะรีบอะไรขนาดนั้น ถ้ารีบก็ไม่ต้องมาให้บริการก็ได้อยู่บ้านเถอะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และประสานงานไปทาง ผู้จัดการสาย 2 ให้อบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 2 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)