รถเมล์ฟรีสาย 47 เช้าวันนี้ 22 มีนาคม 2559

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารบริเวณวัดโพธิ์ เสียเวลาและทำให้ไปทำงานสาย คิดว่าขับแบบไปวันๆ โดยไม่สนใจผู้โดยสารเลยหรอ ? เลิกทำงานบริการไปเถอะ นิสัยแบบนี้ แย่มาก กว่ารถจะมาคันนึง แม่งเสียเวลารอ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป