รถเมล์ฟรั ต้องขับหวารเย็นทุกคันใช่มั้ย?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 178 8-80025 11-8588 ขับช้ามาก และทีการจอดให้สาย156 แซงหน้าไปอีก คือขับปกติไปเรื่อยๆก็ช้ามากอยู่แล้ว มาจอดให้ทางกัน คุยกันยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ นโยบายของรถเมล์ฟรีคือเน้นจำนวนใช่มั้ย จะได้ไม่ขึ้น เจอหลายคันมากที่เป็นแบบยี้ มันยิ่งทำให้รถติดรู้ไว้ด้วยนะคะ