รถเมล์ปรับอากาศสายA3 ปิดประตูใส่ผู้โดยสารที่กำลังจะขึ้นรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร่องเรียนรถสายA3 เลขหลังรถ170312 ผ่านหน้าเซ็นทรัลเวิร์ลตอนเวลาประมาณ19:20น. วันพุธที่ 2ตุลาคม 2562 จอดส่งผู้โดยสารเลนที่3 แล้วพอผู้โดยสารวิ่งไปขึ้นก็ปิดประตูใส่แล้วขับรถเลยไปเข้าป้าย ในขณะที่กระเป๋ารถเมล์ก็เห็นว่ามีผู้โดยสารกำลังจะขึ้น มีข้อสงสัยค่ะ ตกลงจะจอดเข้าป้ายหรือไม่เข้าป้ายคะ เพราะหน้าเซ็นทรัลเวิล์พอรถติดก็จะจอดก่อนถึงป้าย ทำให้สับสนในการรอรถมากค่ะ บางคันก็ต้องไปขึ้นเลนที่3 บางคันพอผู้โดยสารโบกก็ไม่ยอมจอดจะไปเข้าป้าย เพราะระยะทางหน้าเซ็นทรัลเวิร์ลค่อนข้างไกล ต้องให้ผู้โดยสารวิ่งไปวิ่งมาไล่ตามรถหรือคะ ทำไมไม่จอดให้เหมือนแบบป้ายจตุจักรคะ ผู้โดยสารจะได้รอขึ้นตามป้ายได้ถูก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ