รถเมล์ปรับอากาศสาย 68 ยังวิ่งอยู่ไหมคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้องการสอบถามข้อมูลค่ะ ว่ารถเมล์ปรับอากาศสาย 68 ที่วิ่งเข้าตัวเมืองมหาชัย ยังมีให้บริการอยู่ไหมคะ ถ้าไม่ให้บริการแล้ว ไม่ทราบว่า มีสายอื่นที่วิ่งเข้าตัวเมืองมหาชัย แล้วยังให้บริการอยู่ในตอนนี้อีกไหมคะ เป็นสายอะไร วิ่งจากเส้นไหน ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ