รถเมล์ปรับอากาศคันใหม่ (สีฟ้า)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จากการที่ขึ้นรถเมล์มาหลายสาย หลายคัน โดยเฉพาะรถปรับอากาศ ทั้งครีมน้ำเงิน ยูโรสีส้ม และคันใหม่สีฟ้า พบว่า โดยส่วนมาก ช่วงเช้าๆ รถเมล์คันใหม่สีฟ้า แอร์ไม่เย็นเลย แอร์ที่ออกมาตามช่องก็น้อย ขอให้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการขึ้นค่าบริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ