รถเมล์น้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากพรานนก จะข้ามสะพานปิ่นเกล้าไปลงกองสลากเก่า ราชดำเนิน ไม่มีรถเมล์ ขสมก. เลยสักเบอร์ ต้องเสียตังค์ 2 ต่อ ในการไปลงป้ายหน้ากองสลากเก่า แถมรอรถนานอีกด้วย อยากให้เพิ่มรถของ ขสมก. ให้มีวิ่งผ่านเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ