รถเมล์ที่ผ่านพาหุรัด

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทาบ. สายรถเมล์ที่ไปพาหุรัด ขึ้นจากประดิพัทธ์ ฝั่งตรงข้าม โรงแรมอลิซาเบทครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย97 ลงอนุสาวรีย์ชัย์ต่อรถ สาย 8 ลงวรจักร ครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ