รถเมล์ที่จะไป​ าพ.ศิริราชไม่มีเลย​ ทำไมไม่หารถรัฐมาเดินเลย​ มีแต่รถเอกชนขับแบ่งลูกค้ากันแล้วยังมีสายน้อยด้วย ไม่เห็นใจกันเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ