รถเมล์ทิ้งช่วง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 8:45 ได้รอรถเมล์สาย 23 ครีมแดง จนถึงเวลา 10:00 ยังไม่มีรถเมล์ผ่านมาสักคัน เช็คจากแอพ รถเมล์มีการทิ้งช่วงการปล่อยนานเกินไป ควรปล่อยรถทุกๆ 30 นาที รบกวนช่วงพิจารณาตารางการปล่อยรถด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ