รถเมล์ด่วนพิเศษสาย514 ตอนเช้าเที่ยว2วิ่งเลนขวามือไม่เข้าป้าย 2ป้ายติดต่อกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่15 พฤศจิกายน 2562 เวลาราวๆ 5.35น. รถด่วนพิเศษขึ้นทางด่วนเที่ยวที่2 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้าย หมู่บ้านพฤกษชาติ และป้ายหมู่บ้านสัมมากร ติดต่อกัน2 ป้าย โดยวิ่งเลนขวามือตั้งแต่ขึ้นสะพานข้ามคลองโบกก็ไม่จอดรับ ส่วนป้ายมบ.พฤกษชาติได้สอบถามผู้โดยสารที่ต้องขึ้นป้ายนั้นประจำได้บอกว่าช่วงดังกล่าวไมาจอดป้าย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ