รถเมล์ชอบจอดให้คนลงไม่หมด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จากรรนั่งรถสาย509ลงอิสรภาพ 28 รถเมล์จอดตรงยังไม่ถึงป้าย ไม่ต่อยได้กลับทางนี้ทำให้จำไม่ได้ แต่พอแน่ใจว่าเป็นป้ายที่ต้องการจะลง กดกริ่ง แต่ว่ากริ่งเสีย แต่กระเป๋ารถเมล์ก็ช่วยตะโดนแล้วคนขับทำเป็นไม่ได้ยิน แล้วไปจอดป้ายต่อไปอยากให้ปรับปรุงตั๋วเลขที่ 1483175 และวันก่อนนั่ง80 จากรรจะลงป้ายแมคโครจรัญ คนแน่นมากทำให้เบียดมาตรงประตูไม่ได้ กดกริ่งแล้วแต่ว่าคนขับก็ชับรถออกไปทำให้ต้องเดินย้อนกลับมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 80 และ 509 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)