รถเมล์จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แต่ละวัน รอรถเมล์นานมาก อยากให้ช่วยเพิ่มรถเมล์ด้วย เพิ่มเส้นทางด้วย หลายวันต้องรอเป็นชั่วโมง แต่มีมาแค่คันเดียว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ