รถเมล์จอดเลยป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ15:45น.จากถนนราชดำเนิน รถเมล์สาย 47 เลขข้างรถ 4-40449 ขับรถมากลางเลนส์ เรียกแล้วไม่สามารถตีเข้าป้ายใต้ เลยป้ายที่เรียกตลอด ไม่ก็เลยถัดไปจอดอีกป้าย อยากให้คนขับปรับปรุงการขับรถด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ