รถเมล์จอดตามใจค่ะ ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ครีมแดงสาย 53 เลขข้าง 7-5248 ทะเบียน 12-0551 เวลาประมาน 8.30 -8.40 ไม่จอดป้ายรถเมล์ที่หน้าโรงเรียนราชินี โบกไปแล้ว พี่ตำรวจก็ช่วยโบกให้แต่ขับหนีออกเลนส์ขวาเลย ถ้าจะจอดตามใจไปขับแท็กซี่เหอะค่ะ ไม่มีใจบริการเลย!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เรียกพนักงานมาว่ากล่าวตักเตือนต่อไปเพื่อให้ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ