รถเมล์จอดดับเครื่องบังป้าย สาย84ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย84กมีท่ารถเมล์แต่ดันขับออกมาจอดบังป้ายตรงหน้าป้ายแรก ทำให้ผู้โดยสารมองหารถเมล์สายอื่นได้ลำบาก + รถเมล์ที่ขับผ่านไม่เห็นผู้โดยสาร