รถเมล์ครีมแดง สาย 26 ควันดำมากๆๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ครีมแดง สาย 26 เลขบนกระจกท้ายรถ 2-80075 ทะเบียนรถควันดำจนมองไม่เห็น

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมสภาพรถจนกว่าควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำรถออกวิ่งบริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ