รถเมล์ขาดระยะเป็นชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 76 / 105 ขาดระยะเป็นชั่วโมงใน “ทุกวัน“ ไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัด ได้ยินทางพนักงานคุยกันบนรถเมล์ ว่าปัจจุบันนี้รถเมล์ไม่พอ มีน้อยมากแค่ไม่กี่คันเท่านั้น ส่วนใหญ่รถเสียและไม่มีการซ่อม รบกวน ”ผู้เกี่ยวข้อง“ เขามาช่วยดูแลอย่างเร่งด่วน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)