รถเมล์ขาดระยะรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ใช้เวลาในการรอรถเมล์สาย356ที่จะกลับรถที่อนุสรณ์สถานไปปากเกร็ดนานมากรอตั้งแต่6.10น. ผ่านไปถึงประมาณ6.20น.มา1คันแต่ป้ายนนทบุรีคือไม่ไปปากเกร็ดนั้นเอง ถัดมาประมาณ6.50 มาอีก1คันป้ายลำลูกกาสะพานใหม่ไม่ไปปากเกร็ดอีกเช่นกัน ได้ขึ้นรถตอน7.00น. นานมากจริงๆสามารถนั่งสายอื่นไปต่อได้แต่อยากรอดูว่าจะมากี่โมงเพื่อจะได้ร้องเรียนได้ถูก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ