รถเมลสาย 60 ทางด่วน ไม่รับผู้โดยสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์แอร์สาย 60 (ขึ้นทางด่วนลงยมราข)ขับเลนกลาง ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งที่โบกแล้ว ทะเบียนรถคือ 12 -5232 เวลาประมาณ 6:12 บริเวณป้ายนวมินทร์ 58. พลาดรถทางด่วนแล้วไปทำงานสาย คนขับรถเมล์จะเข้าใจไหม? ขับแบบไม่สนใจคนอื่น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ