รถเมลล์ ปอ.80 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถเมลล์อยู่หน้าสรรพกรภาคที่3บริเวณทางเลี้ยวเข้าสนาหลวงเวลา5.40 โดยประมาณ แต่รถเมลล์ไม่จอดรับ ทั้งที่โบกเรียกแล้วถึงสองครั้ง รถ ปอ.80 12-4715/6-55025

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ