รถเมลล์ไม่จอดป้ายกฤษดา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เมื่อเวลา 6:34 น. รถเมลล์สาย 510 เลขรถ 12-9795 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายกฤษดา (พหลโยธินขาออกก่อนป้ายบางขัน) ทั้งที่โบกรถตรงป้ายแล้วและรถเมลล์ก็เห็นจากระยะไกลแล้วเช่นกัน แต่รถยังคงวิ่งเลนนอกและไม่เทียบเข้าป้าย ตอนแรกเข้าใจว่ารถเมลล์เสียหรือไปเติมแก๊สแต่เห็นผู้โดยสารอยู่บนรถ ดังนั้นเป็นไปไม่ได้รถดังกล่าวเสียหรือเข้าอู่ นอกจากนี้จากการตรวจสอบในแอพพลิเคชั่นที่ตรวจพิกัดรถ ขสมก พบว่ารถคันดังกล่าวไม่เปิดระบบ GPS ทำให้ไม่สามารถทราบพิกัดของรถได้เลย จึงขอร้องเรียนเรื่องการไม่จอดป้าย และขอคำอธิบายทำไมไม่เปิดระบบ GPS

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 510 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ