รถเมลล์สาย43 ไม่จอดรับปู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันจันทร์ที่10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.10น. รถเมลล์์สาย43 ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงตลาดบางบอน วิ่งออกเลนกลางไปเลยจ้า ไม่ทราบว่าวิ่งให้เปลืองน้ำมัน เปลืองแก๊ส เปลืองพื้นที่บนถนน เป็นมลพิษต่อสังคมทำไม

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 43 ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ เบอร์รถ ทะเบียน จะได้เรียกผู้กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ