รถเมลล์สาย180

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์สาย180 ขาดระยะ รอนานมากๆ มารอ1ชั่วโมงรถเมลล์ก็ยังไม่ออกจากอู่เลย เเย่มากเลยคะ มารอเผื่อเวลาไปเรียน2ชั่วโมงปกติ เเต่ต้องเสียเวลาไปเรียน คะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ