รถเมลล์สาย 137 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์สาย 137 ไม่ค่อยจอดรับผู้โดยสารบางป้าย ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นกับผมบ่อยมาก บางครั้งผู้โดยสารต้องยืนรอเป็นเวลานานกว่ารถส่ยนี้จะมา แต่พอผู้โดยสารโบกรถให้จอดป้าย แปรากฎว่ารถก็ไม่ยอมจอดในเลนส์ซ้ายสุดไปจอดตรงกลางถนนทั้งที่มีรถวิ่งผ่านเยอะแยะ จะให้ผู้โดยสารต้องเกิดอุบัติเหตุขณะเดินตัดรถไปขึ้นรถเมลล์หรืออย่างไร

เรียนผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วได้จัดส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมกับชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบการเข้าป้ายจอดรับส่งต่อไป หากท่านประสบเหตุการเช่นนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียรถ วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.