รถเมลล์สาย​ 105​ และ​ 76​ โบกแล้วไม่จอดรับผู้โดยสารป้าย​ แสงทองการไฟฟ้า​ บางคันลงอุโมงค์ไปเลย ผู้โดยสารลำบากไปทำงานไม่ทันเวลา​

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนชรา​ หรือคนยืนอยู่คนเดียวคนขับทำแกล้งเป็นไม่เห็นไม่จอดเข้าป้ายรับผู้โดยสาร​ หลายต่อหลายคันเป็นเช่นนี้​ โดยเฉพาะผู้หญิงขับ