รถเมลล์ขับไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย71 หมายเลข2-80087 ขับรถเร็วปาดไปปาดมา ไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร ช่วงทางแยกตรง กม.8 ก็ไปปิดช่องทางด้านซ้ายที่ให้รถคันอื่นผ่านเพื่อที่จะแซกเข้าเลนส์อื่น ไม่เคยจำหมายเลขแต่จำหน้าคนขับได้ รู้สึกว่าจะหลายรอบแล้ว แต่ไม่เคยได้ร้องเรียน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอื่นๆ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ