รถเมลปอ 84(AC) ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลปอ 84(AC) 12-5871 6-55185 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายภาษีเจริญฝั่งเข้านครปฐม และได้ขับอยู่เลนส์กลาง เวลา 17.45น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เรียกพนักงานมาอบรมกำชับว่ากล่าวตักเตือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง เมื่อมีผู้ใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)