รถเมลปรับอากาศ 138 ไม่ยอมรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลปรับอากาศ 138 ไม่ยอมรับผู้โดยสารตรงป้ายรถเมล หน้า รร.สุรศักดิ์มนตรี ตอนประมาณ 17:30 ของวันทีี 9 มีนาคม 2563 ทั้งๆที่มีผู้โดยสารรออยู่ตรงศาลาสามสี่คน โบกแล้วไม่ยอมจอด ทั้งที่รถว่าง ทำให้คนกองกันไปขึ้นคันหลังที่ต้องรอเกือบครึ่งชม. ทำให้รถแน่นมาก ผู้โดยสารเดือดร้อน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ