รถเมลจอดไม่ตรงป้าย หรือป้ายไม่สร้างตามที่รถเมลจะจอด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายรถเมลบางหว้าขาออก เชื่อมต่อกับ BTS บางหว้า ป้ายรถเมลตรงนั้นแท้จริงแล้วเลยบันได BTS ไปอีกเกือบร้อยเมตร แต่ว่าไม่มีรถเมลคันไหนเลยที่จะไปรับผู้โดยสารให้ตรงกับป้ายรถเมล นอกเหนือจากรถเมลฟรี ที่จะทำตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด และเมื่อรถเมลส่วนใหญ่จอดไม่ตรงป้าย ทำให้หางแถวรถติดและไปบังทางรถที่มาจากเส้นราชพฤกษ์เลี้ยวเข้า เพชรเกษมอีก ทำให้รถติดเป็นวงกว้างโดยไม่จำเป็น ตรงบริเวณนั้น จะมีนายตรวจประจำอยู่ แต่ไม่ทำหน้าที่ เห็นนั่งคุยเล่นกันตลอด แม้จะเป็นเวลาเร่งด่วนเช่น ห้าโมงเย็น ซึ่งรถติดมาก ตำรวจสถานีใกล้เคียงก็ไม่ทำหน้าที่ โดยไม่ทำการไล่ให้รถเมลไปจอดตรงป้ายเลย รถเมลในที่นี้หมายถึงรถของ ขสมก และรถร่วมบริการแทบทุกคัน ควรมีมาตราการแก้ไขเร่งด่วน เพราะผ่านมานานมากแล้ว ก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แนะนำให้ทำป้ายชี้แจงผู้โดยสารว่า ป้ายรถเมลอยู่ถัดไปอีกกี่เมตร เพราะผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็รักความสบาย โดยไม่อยากเดินไปที่ป้ายรถเมล ถ้ารถเมลยังจอดรับนอกป้ายอยู่ คนเหล่านี้ก็ไม่เข้าป้ายสักที