รถเมย์519ขับออกนอกเส้นทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์519ขับออกนอกเส้นทาง ทะเบียนไม่รู้เนื่องจากรถขับมาไม่ถึง ที่รู้ว่ารถออกนอกเส้นทางเพราะดูแอป visbus เลขรถในแอป 12-0032(2-40441)[519] ถ้าต้องการหลักฐานมีภาพประกอบ ให้ส่งรูปทางเมลล์ก็ได้นะครับ จริงๆจะไม่โมโหหรอกนะครับแต่มันเป็นรถเที่ยวสุดท้าย อุส่ารอเกือบ ชม ละ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.519 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ