รถเมย์105

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมย์สาย105 บริการดีมาก สอบถามลูกค้าว่าขึ้นทุกวันหรือเปล่า แนะนำโปรดีๆ คือเค้าพูดจาดีมากกให้คำแนะนำดี คือปลื้มมาอ่ะ คือถ้ากระเป๋ารถเมย์ทุกคันเป็นแบบนี้ก็จะดี ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่ขึ้นไปยันลง ปรบมือรัวๆ ชอบมากค่ะ ทะเบียน 11-9533 จำชื่อกระเป๋าไม่ได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ แจ้งผลดำเนินการ ตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องชมเชยพนักงาน เก็บค่าโดยสาร สาย 105 หมายเลขรถ - หมายเลขทะเบียน 11--9533 พกส. ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร เมื่อวันที่ จันทร์ 17 กันยายน 2561 นั้น เขตการเดินรถที่ 5 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดทำหนังชมเชย พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่รถคันดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ