รถเมย์ สาย96 รอนานเกิน 1ชม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์ สาย 96 ป้ายยูเนี่ยนมอลล์ ตั้งแต่เวลา 17:15น. 18.55 น.พึ่งมีรถมา เศร้าใจ มากๆกับ รถเมล์สายนี้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ