รถเมย์ สาย 1 เลขทะเบียน 14-5001 (คนขับ)​แย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับพูดจาเสียงดัง และ มีการพูดลวนลามทางเพศใส่ผู้หญิง

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องประจำสาย 1-65 ทะเบียน 14-5001 ให้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย หรือห้ามพูดจาดังเช่นที่ร้องเรียนมาโดยเด็ดขาด อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ