รถเมย์สาย543 (12-5867) เข้าทางไม่เปิดไฟ ขับปาดหน้าไปมา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ15.10 จอดรับคนจะออกก็ออกมาเลย ไม่เปิดไฟขอทาง เบียดเข้ามาในเลนรถที่ขับอยู่ พอเข้าไม่ได้บีบแตรไล่รถเรา พอขับมาเรื่อยๆกก็ขับมาปาดหน้าเรากับรถกระบะข้างหน้าอีกคัน พนักงานที่ขับรถแย่มาก ไม่เปิดไฟขอทางแล้วยังบีบแตรใส่รถคนอื่น น่ากลัวต่ออุบัติเหตุซึ่งในรถเรามีเด็กนั่งมาด้วย

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ.543 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเปิดสัญญานไฟทุกครั้งที่จะมีการเปลื่ยนเลนหรือก่อนจะถึงทางเลี้ยว ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ