รถเมย์สาย33-23ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่19 มิถุนายน 2558 รถเมย์สาย33-23ไม่รับผู้โดยสารป้ายร่มไม้ทั้งๆที่รถว่าง ช่วงเวลา17:45

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 33 นั้นทาง ขสมก.ได้รับเรื่องแล้วจะประสานไปทางผู้ประกอบการกำชับ พขร.ในสายให้รับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย จึงเรียนมาเพื่อทราบ